Canadas Vestkyst 2018

Forsommeren 2018 er vi seks personer som skal padle fra Vancouver til Prince Rupert. En strekning på rundt 1000 km.

En god hjelp i planleggingen er BC Marine Trails

BC Marine Trails.jpg

Der er det blant annet et godt planleggingskart med markerte overnatting og rasteplasser. Det er riktignok mest av de i den sørlige delen, men det blir stadig flere, også i nord.

Reklamer